• PRIMENA MINERALNE VUNE U GRAĐEVINSKIM KONSTRUKCIJAMA

Razmišljate o izolaciji porodične ili stambene zgrade? S kamenom i staklenom mineralnom vunom možete učiniti više nego što mislite. Osim za izolaciju spoljnih zidova i krovova, vuna se koristi, na primer, za pregradne zidove, podove i tavanice. Mineralna vuna pruža ne samo izvrsnu toplotnu, već i zvučnu izolaciju. Osim toga, materijal je ekološki prihvatljiv i potpuno nezapaljiv, stoga će zaštititi vašu porodicu i imovinu.

Izolacija fasade

Fasada predstavlja najveći deo omotača zgrade (pored krova i poda), i njenom izolacijom značajno se smanjuju gubici toplote (i do 30%). Osim toplotne zaštite, primena mineralne vune će poboljšati akustička svojstva konstrukcije i povećati sigurnost od požara.

Fasada se može izolovati na dva načina:

Kontaktna fasada se efikasno primenjuje kako na novim tako i na postojećim objektima. Dodavanjem toplotne izolacije na postojeći zid stvara se izuzetno efikasna konstrukcija s kontinuiranom termo-izolacijom. Kontaktna fasada se izvodi sa spoljne strane zida. Ukoliko to nije moguće (recimo, želite da izolujete samo svoj stan na 13. spratu solitera ili se radi o zgradi pod zaštitom na kojoj intervencije spolja nisu dozvoljene), može se uraditi i izolacija sa unutrašnje strane, ali onda se bira metod zidne obloge.

Ventilisana fasada sastoji se od potkonstrukcije sa mineralnom vunom na osnovnom zidu, ventilirajućeg sloja vazduha, te spoljašnjeg omotača koji je otporan na vremenske uticaje. Najčešće se koristi za moderne poslovne zgrade, hotele i stambene zgrade. Ventilisana fasada ima nekoliko prednosti – zahvaljujući ventilirajućem sloju, trajno je osigurano otparivanje iz unutrašnjeg prostora, stoga su ove fasade prikladne i za rekonstrukcije kuća koje su ugrožene vlagom. Mineralna vuna koja se koristi kod ovih fasada ima vrlo visoku toplotnu i akustičku efikasnost.

Izolacija krova

Izolacija kosog krova

Izolacija kosog krova rešava nekoliko stari istovremeno: sprečava hlađenje potkrovlja zimi, pregrevanje leti i pretvara tavan u dodatni životni ili radni prostor! Kroz neizolovani ili nepravilno izolovani kosi krov može se izgubiti i do 25% energije za grejanje. Izolacija mineralnom vunom takođe štiti od buke i povećava sigurnost objekta od požara.

Izolacija kosog krova se najčešće izvodi postavljanjem mineralne vune između rogova i ispod rogova. Za novogradnju ili veća renoviranja mineralna vuna se može postaviti i iznad rogova, tj. sa spoljne strane krova prilikom njegove izgradnje.

Izolacija ravnog krova

Kamena mineralna vuna se koristi za ravne krovove industrijskih objekata, skladišta i hala, ali i objekata  kolektivnog stanovanja i porodičnih kuća. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji toplotno-izolacionih, vatro-otpornih i akustičkih osobina, mineralna vuna štiti ravne krovove od nepovoljnih vremenskih uticaja i buke, te sprečava širenje plamena. Specijalna kamena vuna u vidu klinova se koristi za kreiranje željenih nagiba na ravnim krovovima koji su neophodni za odvođenje vode sa krova.

Podna izolacija

Projektovana podna izolacija bi trebalo da bude sastavni je deo svake zgrade. Veoma je teško naknadno ispraviti grešku, ukoliko se podna izolacija zanemari u procesu projektovanja. Bilo da se radi o izolaciji poda na tlu čija je primarna uloga toplotna izolacija, ili izolaciji međuspratne konstrukcije, čija je primarna uloga zaštita od buke – ugradnja se mora planirati na vreme. Mineralna vuna u podovima obezbeđuje odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

Izolacija pregradnih zidova

Razlikujemo pregradne zidove između dva stana i pregradne zidove unutar iste stambene jedinice. Upotreba mineralne vune u svrhe zvučne izolacije između dva stana se danas smatra uobičajenom metodom poboljšanja zvučnog komfora.

Međutim ispunom gips-kartonske konstrukcije mineralnom vunom između prostorija istog stana, značajno ćemo smanjiti mogućnosti prostiranja buke između pojedinih prostorija i poboljšati akustičke osobine zidne pregrade.

Zahvaljujući strukturi vlakana, mineralna vuna savršeno upija zvuk i ograničava njegov prenos. Značajno povećava ukupnu zvučnu izolaciju zida. Osim toga, korišćenjem nezapaljive izolacije u ovim konstrukcijama povećavamo protivpožarnu bezbednost celog objekta.

Izolacija tavanica (plafona) i donjih površina lukova, terasa, garaža i sl.

Plafonska izolacija će pomoći u stvaranju udobnog unutrašnjeg okruženja u stambenim ili poslovnim zgradama. Bilo da se radi o izolaciji postavljenoj u spuštene plafonske konstrukcije, na tavanice garaža i podruma ili parkirališta – mineralna vuna štiti prostore od hladnoće, buke, a ujedno i od širenja požara.

Izolacija tehničkih instalacija u zgradama

Potreba za energijom u zgradama može se smanjiti ne samo ograničavanjem curenja toplote kroz omotač zgrade, već i smanjenjem gubitaka toplote u samim tehničkim instalacijama zgrade. Efikasna izolacija nužna je za održavanje ispravne radne temperature tehničke opreme zgrada – od distribucije toplote i tople vode preko centralnog grejanja do izolacije kotlova, rezervoara i cevi.

Kako ovi uređaji i sistemi troše veliku količinu energije, neophodno je da gubitak iste bude što manji, da sistemi rade efikasno, te da uređaji budu zaštićeni u slučaju požara, gde izolacija mineralnom vunom nalazi svoju primenu.

Zeleni krovovi

U poslednje vreme raste popularnost zelenih krovova. Oni više nisu privilegija samo javnih zgrada, već se sve više pojavljuju na kolektivnim i porodičnim, ali i komercijalnim objektima, jer poboljšavaju mikroklimu, smanjuju efekat toplotnih ostrva, ublažavaju bujične vode i uz to i lepo izgledaju. Za ove sisteme koristi se posebna vrsta hidrofilne kamene vune.

© Copyright - MIVUS - MIneralne Vune Srbije - 2023