• O PROIZVODNJI MINERALNIH VUNA

KAKO SE PROIZVODI STAKLENA, A KAKO KAMENA MINERALNA VUNA?

Proizvodnja izolacije od mineralne vune (i kamena i staklena vuna spadaju u mineralne vune jer su im sirovine mineralnog porekla) je neprekidni proces koji se sastoji od: topljenja sirovina, stvaranja vlakana, „pečenja“, sečenja i pakovanja proizvoda.

Proizvodnja staklene mineralne vune

Precizno odmerene količine prirodnih sirovina kao što su pesak, krečnjak i dehidrirani natrijum karbonat  – te sve veća količina sekundarnih i recikliranih sirovina – šalju se iz rezervoara u peć za topljenje. Udeo reciklata u proizvodnom procesu je i do 85%, što ovu proizvodnju čini izuzetno održivom.

U peći za topljenje, pažljivo sastavljena i odmerena šarža sirovina se topi na visokim temperaturama, obično između 1300°C do 1500°C. Izduvni gasovi nastali tokom ovog procesa se filtriraju, kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu, a voda koja se troši se vraća u proizvodni proces.

Istopljene sirovine iz peći u vidu lave padaju kroz sitno perforiran metalni prsten (spiner) u kome vrtložasto struji vazduh izdvajajući centrifugalnom silom duga i tanka vlakna kroz perforaciju, odakle ona dalje padaju na proizvodnu traku. Male količine veziva dodaju se kako bi se vlakna držala zajedno i kako bi se povećala čvrstoća i mehanička svojstva. Zatim se od vlakana formira željeni materijal u obliku filca ili ploče, koji ulazi u komoru za pečenje u kojoj se tretira na oko 200°C. Proizvodni proces omogućuje kalibraciju strukture i gustine konačnog proizvoda kako bi se dobio spektar proizvoda za različite primene.

Zahvaljujući svojoj elastičnosti, staklena vuna se može sabijati/komprimovati tokom pakovanja kako bi se smanjio njen volumen prilikom transporta i skladištenja, što smanjuje troškove transporta ali i emisiju štetnih gasova.

Proizvodnja kamene vune

Osnovna sirovina za proizvodnju kamene vune je kamen vulkanskog porekla (dijabaz, dolomit i bazalt) koji se topi na oko 1700°C. U šaržu sa sirovinama se dodaju reciklirani briketi, čime i ova proizvodnja postaje održivija. Otopljena lava pada na centrifugalne točkove koji je ispredaju u nešto kraća i krtija vlakna od kojih se stvara primarni filc. Dalji tok proizvodnje je gotovo identičan onome kod staklene vune. Pred kraj proizvodne linije, kamena vuna se seče na ploče ili lamele različitih dimenzija i namena.

U čemu je osnovna razlika između kamene i staklene vune?

U mestu primene. U najkraćem:

  • Kamena vuna se obično upotrebljava na mestima koja trpe nešto veći pritisak i mogu biti izložena oštećenju (ravni krovovi, kontaktna fasada, podne konstrukcije, ali i na svim drugim pozicijama)
  • Staklena vuna se obično upotrebljava na mestima koja nisu izložena pritisku i/ili mogućem oštećenju (pregradni zidovi, potkrovlja, tavanice)
© Copyright - MIVUS - MIneralne Vune Srbije - 2023