MIVUS je udruženje proizvođača i distributera izolacionih materijala od mineralne vune, na teritoriji Srbije.

Osnovano 2022. godine kako bi se stvorilo povoljnije poslovno okruženje za izolaciona rešenja sa mineralnim vunama i promovisali poboljšani standardi za izolacione materijale, MIVUS je organizacija čiji članovi proizvode širok spektar proizvoda od mineralne vune za toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od požara u stanovanju, komercijalnim zgradama i industrijskim objektima, zvučnu zaštitu, kao i rešenja za ozelenjavanje.

Misija Udruženja Mineralne Vune Srbije – MIVUS je zastupanje interesa svojih članova, edukacija javnosti na poljima primene proizvoda od mineralnih vuna u izolaciji zgrada, protivpožarne zaštite, energetske efikasnosti i zvučnog komfora, kao i partnerska saradnja sa javnim sektorom u procesu usavršavanja regulative i približavanja i uključivanja u svetske i evropske tokove energetske efikasnosti, bezbednosti i zaštite od požara, zvučne zaštite, ekologije i održive gradnje.

© Copyright - MIVUS - MIneralne Vune Srbije - 2023