• MINERALNA VUNA – PREDNOSTI

Mineralna vuna ima niz prednosti u odnosu na ostale izolacione materijale

  • Povećava udobnost boravka u prostoru i blagostanje korisnika
  • Štedi energiju i smanjuje energetske gubitke
  • Obezbeđuje zaštitu od buke
  • Povoljno utiče na mikroklimu objekta
  • Povećava sigurnost od požara
  • Zadržava svoje osobine tokom dugog veka eksploatacije zgrade

 

Izolacija od mineralne vune povećava udobnost boravka u prostoru i blagostanje korisnika

Jednostavno je: izolacija od mineralne vune čini zgrade boljim mestima za život i rad. Obezbeđuje udobno i zdravo okruženje, omogućujući svima – uključujući mlade, stare i ugrožene – razvijanje i napredak.

Bez obzira na spoljašnju temperaturu i klimu, izolacija od mineralne vune održava optimalnu temperaturu doma i radnog mesta tokom cele godine. Neizolovani objekti negativno utiču na udobnost, zdravlje i produktivnost ljudi koji u zgradama žive i rade.

Izolacija od mineralne vune štedi energiju i smanjuje energetske gubitke

Zgrade su najveći potrošači energije u EU – na njih odlazi više od 40% ukupne energije, a u Srbiji je ovaj procenat još i veći. Posledično, energetska neefikasnost zgrada je odgovorna za više od trećine ukupnih emisija CO2 u EU.

Izolacija od mineralne vune predstavlja prepreku prirodnoj tendenciji toplote da odlazi ka hladnijoj sredini (zimi toplota ima tendenciju da ide iz prostorija van a leti da iz spoljašnje sredine ulazi unutra).  Pravilno instalirana vuna će smanjiti potrebu za grejanjem i hlađenjem i smanjiti potrošnju energenata,  što će rezultovati značajnim uštedama energije i smanjenjem emisije ugljen-dioksida tokom životnog veka zgrade.

Toplotna provodljivost je osobina nekog materijala da provodi toplotu i izražava se lambda vrednošću, odnosno vatima po metru po stepenu Kelvina (W/mK). Što je niža lambda vrednost – to je izolacioni materijal bolji. U građevinske svrhe, materijal se definiše kao izolacioni ako je njegova toplotna provodljivost manja od 0,065 W/mK – a tipične vrednosti toplotne provodljivosti izolacije od mineralne vune su između 0,031 i 0,045 W/mK (ʎ vrednost).

Zvuči neverovatno, ali i do 80% energije koju koriste evropske zgrade moglo bi se uštedeti ako bi se upotrebila izolacija od mineralne vune. Najodrživija energija je ušteđena energija!

Izolacija od mineralne vune obezbeđuje zaštitu od buke

Buka je nevidljivi neprijatelj koji značajno može uticati na koncentraciju, produktivnost, san i zdravlje. Svaki peti Evropljanin izložen je nivou buke koji može imati negativne posledice po zdravlje (izvor: SZO).  Smanjenje nivoa buke od samo 10 dB ljudsko uvo percipira kao upola smanjenu jačinu zvuka – a dobro izgrađen pregradni zid sa izolacijom od mineralne vune može smanjiti prenos buke i za više od 50 dB!

Ulaganje u izolaciju od mineralne vune znači ulaganje u tiše zgrade. Mineralna vuna povećava apsorpciju i ograničava prenos zvuka, pružajući vrlo efikasnu zaštitu od buke.

Proizvođači članovi MIVUS-a su razvili niz proizvoda koji pružaju zaštitu od neželjenog zagađenja bukom, bilo da se radi o spoljašnjim ili unutrašnjim zidovima (vazdušna buka – prenosi se vazduhom a potiče od saobraćaja, glasne muzike i sl.), ili pak međuspratnim konstrukcijama (udarna buka – prenosi se kroz konstrukciju a nastaje udarom o površinu poda ili zida).

Izolacija od mineralne vune povoljno utiče na mikroklimu objekta, ali i na spoljašnji vazduh

Povećanjem energetske efikasnosti zgrada izolacijom od mineralne vune ostvaruje se niz društvenih prednosti:

  • Poboljšana mikroklima prostora pozitivno utiče na komfor, blagostanje, zdravlje i produktivnost korisnika jer je mineralna vuna paropropusna, te sprečava pojavu vlage i buđi u prostoru
  • Poboljšan kvalitet spoljašnjeg vazduha – usled smanjene potrošnje energenata smanjuje se i zagađenje (koje je gorući problem u Srbiji) – što dovodi do smanjenja pojave bolesti, poboljšane produktivnosti i kvaliteta života ljudi

Studija koju je naručila Eurima (Evropsko Udruženje proizvođača mineralne vune) otkrila je da bi u slučaju poboljšane izolacije zgrada Evropljani mogli da dobiju 70,000 dodatnih godina života kroz bolji kvalitet spoljnog vazduha omogućen smanjenjem emisija i čestica u njemu, što bi rezultovalo ekonomskim uštedama od oko 6,6 milijardi evra godišnje!

 

Izolacija od mineralne vune povećava sigurnost od požara

Požar uzrokuje nesagledive društvene, finansijske i ekološke posledice – svake godine u Evropi se izgubi hiljade života u požarima. Čak polovina smrti u požarima nastaje udisanjem otrovnih gasova koji nastaju sagorevanjem raznih materijala u našem okruženju. I ovde je izolacija od mineralne vune jedinstvena: ona odlaže širenje požara, delujući kao protivpožarna barijera, usporavajući požare i dajući hitnim službama dodatno vreme da dođu do zgrada – što pomaže u spašavanju života, novca i imovine.

Kako je ovo moguće? Izolacija od mineralne vune je negoriva i može izdržati temperature iznad 1.000°C (kamena vuna), odnosno 700°C (staklena vuna), što je čini idealnom izolacijom građevinskih objekata (fasade, krovovi, tavanice), ali i kao ispuna pregradnih zidova i protivpožarnih vrata.

Dodatno, mineralne vune u slučaju požara ne ispuštaju otrovne gasove niti se tope, što daje dodatnu sigurnost prilikom evakuacije.

Razumnom gradnjom, korišćenjem odgovarajućih protivpožarnih tehnologija i materijala, opasnost od požara može se značajno smanjiti.

Izolacija od mineralne vune zadržava svoje osobine tokom dugog veka eksploatacije zgrade

Izolacija od mineralne vune se ponaša identično i decenijama nakon ugradnje. Istraživanje koje je naručila Eurima otkrilo je da starost mineralne vune ne utiče na njene osobine – pri analizi izolacije krovova, zidova i ravnih krovova u Nemačkoj, Danskoj, Litvaniji i Švajcarskoj, utvrđeno je da su zgrade zadržale odlične termičke karakteristike i do 55 godina nakon ugradnje, bez nedostataka.

Merenja toplotne provodljivosti pokazala su da su proizvodi potpuno funkcionalni, a merenja upijanja vode pokazala su kontinuitet vodo-odbojnih karakteristika.

© Copyright - MIVUS - MIneralne Vune Srbije - 2023