MIVUS je udruženje proizvođača i distributera izolacionih materijala
od mineralne vune, na teritoriji Srbije.

Osnovano 2022. godine kako bi se stvorilo povoljnije poslovno okruženje za izolaciona rešenja sa mineralnim vunama i promovisali poboljšani standardi za izolacione materijale, MIVUS je organizacija čiji članovi proizvode širok spektar proizvoda od mineralne vune za toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od požara u stanovanju, komercijalnim zgradama i industrijskim objektima, zvučnu zaštitu, kao i rešenja za ozelenjavanje.

Misija Udruženja Mineralne Vune Srbije – MIVUS je zastupanje interesa svojih članova, edukacija javnosti na poljima primene proizvoda od mineralnih vuna u izolaciji zgrada, protivpožarne zaštite, energetske efikasnosti i zvučnog komfora, kao i partnerska saradnja sa javnim sektorom u procesu usavršavanja regulative i približavanja i uključivanja u svetske i evropske tokove energetske efikasnosti, bezbednosti i zaštite od požara, zvučne zaštite, ekologije i održive gradnje.

Promovišući u javnom prostoru prednosti izolacije od mineralne vune, MIVUS je saradnik državnim strukturama, stručnim zajednicama, građanstvu i svojim članovima, pomažući im da se informišu i doprinesu pitanjima od opšteg značaja relevantnim za proizvode od mineralne vune i uslovima poslovanja u građevinarstvu.

MIVUS će obezbediti i promovisati širok spektar međunarodnih naučnih, tehničkih, društvenih i političkih studija o temama relevantnim za svoje proizvode, industriju i doprinos društvu u glavnim oblastima javnih politika kao što su klima i energija, održiva gradnja, protivpožarna zaštita, zvučni komfor, te rad i ugradnja izolacije od mineralne vune i njena standardizacija.

Članovi udruženja su: